The annual 2019 meeting of the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism (NVCB) will be held in Athens, Greece on October 10th-12th, 2019.

Welkom op de website van de NVCB !

De Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling (NVCB) heeft -volgens haar oprichtingsakte van 4 mei 1990 - als doel: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de Calcium- en Botstofwisseling.
De NVCB probeert dit te bereiken door basale wetenschappers en artsen met elkaar in contact te brengen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering worden de leden in staat gesteld om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast biedt de najaarsvergadering een goede gelegenheid voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie en het initieren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit Nederland en Belgie. Eveneens worden tijdens de najaarsvergadering mini-symposia georganiseerd waarin gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van botbiologie en de behandeling van (metabole) botziekten presenteren.

De najaarsvergadering 2019

Zal plaatsvinden van 10-12 Oktober 2019 in Athene, Griekenland, samen met de Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism (HSSBM). Voor deze vergadering zijn een groot aantal reisbeurzen beschikbaar die PhD studenten in staat stellen de bijeenkomst bij te wonen. Voor meer informatie zie de speciale website (https://www.cbm2019.com/welcome). Tevens zullen tijdens de najarsvergadering van 2019 de NVCB presentatieprijs en publicatieprijs weer worden toegenkend.

De najaarvergadering 2018

vond plaats op 15 en 16 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (www.woudschoten.nl). Er was dit jaar een "update on clinical research in osteoporosis", gegeven door Prof. Lems (VUMC), welke de meest recente inzichten behandelden o.a. zoals gepresenteerd op de ASBMR 2018. Tevens waren er keynote lectures van Prof. Riminucci (Sapienza University) over fibreuze dysplasie , Prof. Lapaauw (University of Ghent) over botproblematiek bij diabetes, and Dr. Veldhuis-Vlug (ErasmusMC) over de rol van mergvet bij de botstofwisseling.

Ook dit jaar was de najaarsvergadering van de NVCB geaccrediteerd door de NIV en de NVR voor 10 punten.

Naast de najaarsvergadering probeert de NVCB het onderzoeksklimaat voor calcium- en botstofwisselingsziekten te versterken door jonge onderzoekers en artsen in staat te stellen wetenschappelijke congressen in het buitenland te bezoeken door het beschikbaar stellen van reisbeurzen. Daarnaast verstrekt zij financiele ondersteuning voor het drukken van proefschriften en reikt zij eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste proefschrift in het onderzoeksgebied van de Calcium- en Botstofwisseling. Deze ondersteuning is beschikbaar voor leden van de vereniging. Volledige voorwaarden zijn te vinden elders op de website.

Wilt u lid worden of heeft u vragen neem dan contact op met de Secretaris van de NVCB via onderstaand adres:

Astrid Bakker
ACTA - Vrije Universiteit
Orale Celbiologie
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-
nvcb@acta.nl


Het bestuur,

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra (Voorzitter)

Dr. Nathalie Bravenboer (Penningmeester)

Dr. Astrid Bakker (Secretaris) / Sandrine Boers (Waarnemend secretaris)


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40481620.