THE 28th ANNUAL MEETING WILL TAKE PLACE AT 15 and 16 NOVEMBER 2018

Welkom op de website van de NVCB !De Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling (NVCB) heeft -volgens haar oprichtingsakte van 4 mei 1990 - als doel: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de Calcium- en Botstofwisseling.
De NVCB probeert dit te bereiken door basale wetenschappers en artsen met elkaar in contact te brengen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering worden de leden in staat gesteld om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast biedt de najaarsvergadering een goede gelegenheid voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie en het initieren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit Nederland en Belgie. Eveneens worden tijdens de najaarsvergadering mini-symposia georganiseerd waarin gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van botbiologie en de behandeling van (metabole) botziekten presenteren.

De najaarvergadering 2017

vindt plaats op 8 en 9 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (www.woudschoten.nl). Er zal dit jaar nadruk liggen op zeldzame botziekten, met 4 gastsprekers gespecialiseerd in dit onderwerp.

Let op: voor 2017 is accreditatie verkregen. Gebaseerd op de 2-daagse meeting bedraagt de accreditatie voor de NIV 12 punten en voor de NVR (reumatologie) 16 punten

Naast de najaarsvergadering probeert de NVCB het onderzoeksklimaat voor calcium- en botstofwisselingsziekten te versterken door jonge onderzoekers en artsen in staat te stellen wetenschappelijke congressen in het buitenland te bezoeken door het beschikbaar stellen van reisbeurzen. Daarnaast verstrekt zij financiele ondersteuning voor het drukken van proefschriften en reikt zij eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste proefschrift in het onderzoeksgebied van de Calcium- en Botstofwisseling. Deze ondersteuning is beschikbaar voor leden van de vereniging. Volledige voorwaarden zijn te vinden elders op de website.

Op deze website treft u meer informatie aan over de NVCB en kunnen leden een tegemoetkoming in de drukkosten van hun proefschrift aanvragen.

Wilt u lid worden of heeft u vragen neem dan contact op met de Secretaris van de NVCB via onderstaand adres:

Astrid Bakker
ACTA - Vrije Universiteit
Orale Celbiologie
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-5980224
nvcb@acta.nl


Het bestuur,

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra (Voorzitter)
Dr. Nathalie Bravenboer (Penningmeester)
Dr. Astrid Bakker (Secretaris)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40481620.