THE 28th ANNUAL MEETING WILL TAKE PLACE AT 15 and 16 NOVEMBER 2018

Welkom op de website van de NVCB !

De Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling (NVCB) heeft -volgens haar oprichtingsakte van 4 mei 1990 - als doel: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de Calcium- en Botstofwisseling.
De NVCB probeert dit te bereiken door basale wetenschappers en artsen met elkaar in contact te brengen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering worden de leden in staat gesteld om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast biedt de najaarsvergadering een goede gelegenheid voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie en het initieren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit Nederland en Belgie. Eveneens worden tijdens de najaarsvergadering mini-symposia georganiseerd waarin gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van botbiologie en de behandeling van (metabole) botziekten presenteren.

De najaarvergadering 2018

vindt plaats op 15 en 16 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (www.woudschoten.nl). Er zal dit jaar een "update on clinical research in bone" worden gegeven door Prof. Lems (VUMC), welke de meest recente inzichten zal behandelen o.a. zoals gepresenteerd op de ASBMR 2018. Tevens zijn er guest lectures van Prof. Riminucci (Sapienza University), Prof. Lapaauw (University of Ghent), and Dr. Veldhuis-Vlug (ErasmusMC).

Ook dit jaar is de najaarsvergadering van de NVCB geaccrediteerd door de NIV en de NVR voor 10 punten.

Let op: Inschrijving voor de najaarsvergadering verloopt via: https://congres.nve.nl/

(kopieer deze tekst in je eigen webbrowser)

Naast de najaarsvergadering probeert de NVCB het onderzoeksklimaat voor calcium- en botstofwisselingsziekten te versterken door jonge onderzoekers en artsen in staat te stellen wetenschappelijke congressen in het buitenland te bezoeken door het beschikbaar stellen van reisbeurzen. Daarnaast verstrekt zij financiele ondersteuning voor het drukken van proefschriften en reikt zij eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste proefschrift in het onderzoeksgebied van de Calcium- en Botstofwisseling. Deze ondersteuning is beschikbaar voor leden van de vereniging. Volledige voorwaarden zijn te vinden elders op de website.

Wilt u lid worden of heeft u vragen neem dan contact op met de Secretaris van de NVCB via onderstaand adres:

Jolanda Hogervorst
ACTA - Vrije Universiteit
Orale Celbiologie
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-
nvcb@acta.nl


Het bestuur,

Dr. Natasha Appelman-Dijkstra (Voorzitter)
Dr. Nathalie Bravenboer (Penningmeester)
Dr. Sandrine  Bours (Waarnemend Secretaris)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40481620.