THE 27th ANNUAL MEETING WILL TAKE PLACE AT NOVEMBER 8 and 9, 2017

Welkom op de website van de NVCB !

De Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling (NVCB) heeft -volgens haar oprichtingsakte van 4 mei 1990 - als doel: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de Calcium- en Botstofwisseling.
De NVCB probeert dit te bereiken door basale wetenschappers en artsen met elkaar in contact te brengen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering worden de leden in staat gesteld om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast biedt de najaarsvergadering een goede gelegenheid voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie en het initieren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit Nederland en Belgie. Eveneens worden tijdens de najaarsvergadering mini-symposia georganiseerd waarin gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van botbiologie en de behandeling van (metabole) botziekten presenteren.

De najaarvergadering 2017 vindt plaats op 8 en 9 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (www.woudschoten.nl). Er zullen dit jaar ook weer minisymposia zijn. Een van de thema's zal betrekking hebben op botheling, een tweede thema zal betrekking hebben op zeldzame botziekten.

Naast de najaarsvergadering probeert de NVCB het onderzoeksklimaat voor calcium- en botstofwisselingsziekten te versterken door jonge onderzoekers en artsen in staat te stellen wetenschappelijke congressen in het buitenland te bezoeken door het beschikbaar stellen van reisbeurzen. Daarnaast verstrekt zij financiele ondersteuning voor het drukken van proefschriften en reikt zij eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste proefschrift in het onderzoeksgebied van de Calcium- en Botstofwisseling. Deze ondersteuning is beschikbaar voor leden van de vereniging. Volledige voorwaarden zijn te vinden elders op de website.

Op deze website treft u meer informatie aan over de NVCB en kunnen leden een tegemoetkoming in de drukkosten van hun proefschrift aanvragen.

Wilt u lid worden of heeft u vragen neem dan contact op met de Secretaris van de NVCB via onderstaand adres:

Astrid Bakker
ACTA - Vrije Universiteit
Orale Celbiologie
Research Institute MOVE

Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-5980224
nvcb@acta.nl


Het bestuur,

Dr. Carola Zillikens (Voorzitter)
Dr. Nathalie Bravenboer (Penningmeester)
Dr. Astrid Bakker (Secretaris)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40481620.