De najaarvergadering 2018 zal plaats vinden op 15 en 16 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. U kunt zich nog niet registreren voor het bijwonen van de najaarsvergadering in 2018. De sluitingsdatum voor het indienen van een abstract zal 5 oktober 2018 zijn

Ook in 2018 wordt een prijs uitgereikt voor de beste voordracht van een AIO, alsmede een publicatieprijs en een prijs voor het beste proefschrift.

Hieronder treft u het programma van de Annual Meeting of the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism 2017 aan.

Let op: voor 2017 is accreditatie verkregen. Gebaseerd op de 2-daagse meeting bedraagt de accreditatie voor de NIV 12 punten en voor de NVR (reumatologie) 16 punten

NVCB programma 2017.pdf


Sfeerbeeld van de bijeenkomst in 2017