De NVCB verstrekt reisbeurzen van 250 euro voor PhD studenten (promovendi) die een bot-gerelateerd congres bezoeken en daar een orale of poster presentatie houden. Betrokkene dient lid van de NVCB te zijn en dient tenminste eenmaal een voordracht voor de vereniging gehouden te hebben. Schrijf een gedetailleerde motivatiebrief naar de secretaris.

The NVCB provides travel grants (250 Euro) for PhD students whom visit a bone-related conference, where they will present orally or present a poster. The applicant needs to be a member of the NVCB and should have presented at the NVCB at least once. Please write your detailed application letter for the secretary of the NVCB. 

Astrid Bakker
ACTA - Vrije Universiteit
Orale Celbiologie
Research Institute MOVE

Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-5980224
nvcb@acta.nl