Kyowa Kirin Pharma Best PhD thesis Award


CRITERIA VOOR DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR HET BESTE PROEFSCHRIFT.


Samenhangend proefschrift met veel publicaties in goede tijdschriften. Het proefschrift is origineel, leest als een goed geheel en heeft een goede discussie waarin duidelijk besproken wordt dat genetische factoren verantwoordelijk zijn voor  een substantieel deel van de variantie in BMD op jonge leeftijd

Jurycommentaar over het proefschrift van Carolina Medina-Gomez, winnaar van 2016


Prijs voor het beste proefschrift:

Eenmaal per 2 jaar stelt de vereniging een prijs van Euro 1000,= ter beschikking voor het beste proefschrift dat verschenen is in het aandachtsgebied van de NVCB. Op dit moment kunnen promovendi meedingen voor de prijs die uitgereikt zal worden in de najaarsvergadering van 2018. De promotiedatum dient te liggen tussen 1-7-2016 en 1-7-2018. De volgende voorwaarden zijn van toespassing:

1) De aanvrager heeft gedurende zijn/haar promotieonderzoek ten minste twee maal werk gepresenteerd tijdens najaarsvergaderingen van de NVCB.

2)   Het proefschrift behandelt een onderwerp dat valt binnen de doelstellingen van de vereniging.

3)   De kandidaat is lid van de NVCB op het moment van indienen van het proefschrift.

4)   De kandidaat, of een vooraf aangemelde vertegenwoordiger van de kandidaat, is aanwezig bij de uitreiking van de prijs tijdens de najaarsvergadering van de vereniging.

Om mee te dingen naar de prijs voor het beste proefschrift dienen een pdf-file van het proefschrift opgestuurd te worden voor 12 oktober2018 naar de secretaris van de vereniging, dr. A.D. Bakker (nvcb@acta.nl). Indien de promovendus geen beschikking heeft over een pdf versie is het ook toegestaan om 4 gedrukte exemplaren van het proefschrift op te sturen naar het volgende adres: J. Hogervorst/ A.Bakker, ACTA-Vrije Universiteit, Orale Celbiologie, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam. De proefschriften zullen beoordeeld worden door een 3-koppige jury bestaande uit leden van de NVCB. Op voordracht van de raad zal het bestuur de prijs toekennen. De winnaar wordt uitgenodigd om op de vergadering de prijs in ontvangst te nemen.

Uitreiking van de prijs geschiedt in principe eenmaal per 2 jaar, mits er 6 of meer proefschriften meedingen naar de prijs. In het geval dat er minder dan 6 proefschriften meedingen wordt de prijsuitreiking met een jaar uitgesteld.

Prijswinnaars:

2016      dr Carolina Medina-Gomez (Erasmus MC) titel proefschrift: Disentangling the heterogeneity of bone accrual

2014      dr Antoon van Lierop (LUMC) titel proefschrift: Sclerostin: a key regulator of bone metabolism.

2012      dr Karol Estrada (Erasmus MC) titel proefschrift: Dissection of the complex genetic architecture of human stature and osteoporosis. 

2010      dr Joyce Emons (LUMC) titel proefschrift:Regulators of growth plate maturation.

2008      dr Aviral Vatsa (ACTA-UvA en VU) titel proefschrift:Mechanosensing and chemical signaling in single osteocytes.

2006      dr Stephanie Schuit (Erasmus MC) titel proefschrift:Genetics of the estrogen signaling pathway.

2004      dr Ermond van Beek (LUMC) titel proefschrift:Mechanism of action of bisphosphonates.