CRITERIA VOOR EEN BIJDRAGE IN DE DRUKKOSTEN VAN HET PROEFSCHRIFT

 

Bijdrage in de drukkosten van een proefschrift:

Promovendi kunnen bij het bestuur van de NVCB een tegemoetkoming aanvragen voor de drukkosten van een proefschrift van Euro 250,=. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

1)      De aanvrager is betalend lid van de NVCB.

2)  De aanvrager heeft gedurende zijn/haar promotieonderzoek ten minste tweemaal werk gepresenteerd tijdens najaarsvergaderingen van de NVCB.

3)      Het proefschrift behandelt een onderwerp dat valt binnen de doelstellingen van de vereniging.

4)      De NVCB dient als sponsor vermeld te worden in het proefschrift.

 

De aanvraag kan na goedkeuring van het proefschrift door de referent of promotiecommissie per email ingediend worden bij het bestuur van de NVCB en is gericht aan de secretaris, dr. A. Bakker (email: nvcb@acta.nl). Een aanvraag bevat in ieder geval de persoonsgegevens van de aanvrager, een bank of girorekeningnummer waarop, na honorering, de tegemoetkoming gestort kan worden en een kopie van de titelpagina van het proefschrift. Aanvragers krijgen binnen 6 weken bericht van het bestuur over honorering van de aanvraag.


Eerdere toekenningen zijn gedaan voor de volgende proefschriften:

Greetje Renders, 2017

Verrassende invloed geneesmiddelen gewrichtsziektes op kaakgewrichtsbot

In een gezond gewricht werken kraakbeen en het onderliggende bot samen om de krachten goed te verdelen. Ze zijn van elkaar afhankelijk en alleen in staat om de verwachte biomechanische functies uit te voeren dankzij wederzijdse ondersteuning op het niveau van macro-structuur tot aan micro-structuur. Veranderingen in een van deze weefsels kan leiden tot het ontstaan van ziektes in het andere weefsel en visa versa. Een dergelijke afhankelijkheid wordt verondersteld een rol te spelen bij het ontstaan van de gewrichtsziekte osteoartritis. Voor onderzoek naar deze veranderingen in het botweefsel wordt vaak gebruik gemaakt van driedimensionale rontgentechnieken (CT). Greetje Renders gebruikte een microCT techniek om onder andere de invloed van bisfosfonaten op het kaak- en kniegewricht van de muis te onderzoeken. Bisfosfonaten zijn anti-botafbraak geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van gewrichtsaandoeningen zoals: osteoartritis en osteoporose. Ze ontdekte dat het gebruik van deze medicatie een opmerkelijke invloed had op het bot. In het kaakgewricht ging het bot meer groeien maar verkalkte niet; iets wat in botten van de ledematen wel plaatsvindt. Een fenomeen dat nooit eerder beschreven is en waarvan we de mogelijke biologische en/of biomechanische gevolgen nog niet kennen.