De NVCB kent tijdens de najaarsvergadering een prijs toe voor het beste artikel door een AIO of student. Hiertoe stelt het bestuur een onafhankelijke commissie in. De prijs bedraagt Euro 250,=.

Voorwaarden:

1) Onderzoekers die gaan promoveren, pas gepromoveerd zijn en onderzoekers tot 2 jaar na hun promotie, kunnen per persoon 1 publicatie naar de secretaris van de vereniging opsturen.

2) De publicatie dient in gedrukte vorm verschenen te zijn tussen 1 juli van het jaar voorafgaand aan de najaarsvergadering en 30 juni van het huidige jaar en uiterlijk 5 oktober 2017 bij de secretaris aangeboden te zijn.

3) Kandidaat moet minimaal 2 jaar lid geweest zijn van de NVCB.

Prijswinnaars:

2017 Karen van der Meijden (VUMC)

2016 Prijs niet uitgereikt wegens te weinig inzendingen

2015 Jess Morhayim (Erasmus MC)

2014 Rodrigo Alves (Erasmus MC)

2013 Martijn van de Velde (Erasmus MC)

2012 Karol Estrada (Erasmus MC)

2011 Angela Oostlander (VUMC) en Hugo Fernandez (TU Twente)