Per 1 mei j.l.  is Carola Zillikens benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder complexe en zeldzame botaandoeningen. Carola Zillikens, is voormalig bestuursvoorzitter van de NVCB. Zij is werkzaam in het Erasmus MC alwaar zij het Botcentrum heeft opgericht en leidt. Haar onderzoek heeft zich de laatste jaren gericht op o.a. de analyse van de (genetische) achtergrond van metabole botaandoeningen, familiaire osteoporose en de  ontstaanswijze van bepaalde beenbreuken in relatie tot gebruik van bisfosfonaten (atypische femurfracturen). Zij is recent hoofdonderzoeker geworden van een nationale studie naar hypofosfatemie.
Op 17 april 2020 zal zij haar oratie uitspreken, zet deze datum dus alvast in uw agenda.