Over de NVCB

De Nederlandse Vereniging voor Calcium- en Botstofwisseling (NVCB) heeft -volgens haar oprichtingsakte van 4 mei 1990 – als doel: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de Calcium- en Botstofwisseling.
De NVCB probeert dit te bereiken door basale wetenschappers en artsen met elkaar in contact te brengen. De belangrijkste activiteit van de vereniging is de jaarlijkse najaarsvergadering. Tijdens de najaarsvergadering worden de leden in staat gesteld om de laatste onderzoeksresultaten te presenteren. Daarnaast biedt de najaarsvergadering een goede gelegenheid voor het uitwisselen van wetenschappelijke informatie en het initieren van samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen uit Nederland en Belgie. Eveneens worden tijdens de najaarsvergadering mini-symposia georganiseerd waarin gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van botbiologie en de behandeling van (metabole) botziekten presenteren.

Najaarvergadering 2018

vond plaats op 15 en 16 november in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist (www.woudschoten.nl). Er was dit jaar een “update on clinical research in osteoporosis”, gegeven door Prof. Lems (VUMC), welke de meest recente inzichten behandelden o.a. zoals gepresenteerd op de ASBMR 2018. Tevens waren er keynote lectures van Prof. Riminucci (Sapienza University) over fibreuze dysplasie , Prof. Lapaauw (University of Ghent) over botproblematiek bij diabetes, and Dr. Veldhuis-Vlug (ErasmusMC) over de rol van mergvet bij de botstofwisseling.

Ook dit jaar was de najaarsvergadering van de NVCB geaccrediteerd door de NIV en de NVR voor 10 punten.

Onderzoeksklimaat

Naast de najaarsvergadering probeert de NVCB het onderzoeksklimaat voor calcium- en botstofwisselingsziekten te versterken door jonge onderzoekers en artsen in staat te stellen wetenschappelijke congressen in het buitenland te bezoeken door het beschikbaar stellen van reisbeurzen. Daarnaast verstrekt zij financiele ondersteuning voor het drukken van proefschriften en reikt zij eenmaal per twee jaar een prijs uit voor het beste proefschrift in het onderzoeksgebied van de Calcium- en Botstofwisseling. Deze ondersteuning is beschikbaar voor leden van de vereniging. Volledige voorwaarden zijn te vinden elders op de website.