Beste publicatie

De NVCB kent tijdens de najaarsvergadering van 2019 een prijs toe voor het beste artikel door een AIO of student. Hiertoe stelt het bestuur een onafhankelijke commissie in. De prijs bedraagt Euro 250,=.

Voorwaarden:

1) Onderzoekers die gaan promoveren, pas gepromoveerd zijn en onderzoekers tot 3 jaar na hun promotie, kunnen per persoon 1 publicatie naar de secretaris van de vereniging opsturen.

2) De publicatie dient in gedrukte vorm verschenen te zijn tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2020 en uiterlijk 15 september 2020 bij de secretaris aangeboden te zijn.

3) Kandidaat moet minimaal 2 jaar lid geweest zijn van de NVCB.

Prijswinnaars

2017

Karen van der Meijden (VUMC) – link

2015

Jess Morhayim (Erasmus MC) – link

2014

Rodrigo Alves (Erasmus MC) – link

2013

Martijn van de Velde (Erasmus MC) – link

2012

Karol Estrada (Erasmus MC) – link

2011

Angela Oostlander (VUMC) – link en Hugo Fernandez (TU Twente) – link