De NVCB kent – bij voldoende inzendingen – tijdens de najaarsvergadering van 2019 wederom een prijs toe voor het beste artikel door een AIO of student. Hiertoe stelt het bestuur een onafhankelijke, Nederlandse commissie in. De prijs bedraagt Euro 250,=.

Onderzoekers die gaan promoveren, pas gepromoveerd zijn en onderzoekers tot 3 jaar na hun promotie, kunnen per persoon 1 publicatie naar de secretaris van de vereniging opsturen. De publicatie dient in gedrukte vorm verschenen te zijn tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2019 en uiterlijk 4 september 2019 bij de secretaris aangeboden te zijn. Kandidaat moet minimaal 2 jaar lid geweest zijn van de NVCB