The full Annual meeting program is now available here. This includes the abstractbook

NVCB program 2022

Na de ALV van 11 oktober is er een nieuw bestuur: Jeroen van de Peppel heeft de taak van secretaris overgenomen van Astrid Bakker en Tijmen Munker is als lid website toegevoegd. Nathalie Bravenboer werd herkozen als penningmeester, Natasha Appelman -Dijkstra gaat haar laatste jaar alweer in als voorzitter.

Als bedankje voor de logo’s die zijn ingezonden door het lab van Bram zullen ze 5 juli aanstaande een heerlijke NVCB taart van ons ontvangen. Dank voor jullie inzet!

Hieronder een aantal van de inzendingen:

De najaarsvergadering van 2019 zal plaats vinden van 10  tot en met 12 oktober in Athene, in samenwerking met de Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism. Voor meer informatie zie www.cbm2019.com.

De deadline voor abstracts is 15 juli.